Interiérové vybavení (stojan, stoly, úložné a kabelové prostory) pomocného přenosového vozu s vestavbou specielního kamerového řetězu SLOW-MOTION s diskovým záznamem (zařízení si zajistil zákazník) – zakázka spolupracující firmy ELVIA. Pomocný vůz zpravidla spolupracuje s 5-kamerovým přenosovým vozem ACE uvedeným dále.

Květen 2001