ČT Praha - Nabírací pracoviště RK13 [2009]

  • 2009
  • V souvislost se zahájením vysílání ČT v rozlišení HD vybudován komplex víceúčelové režie v kombinací s nabírací boxy pro plnění diskových polí Omneon. Zvuková technologie umožňuje práci se systémem Dolby a zpracování vícekanálového zvukového doprovodu (4+1). Veškerá použitá technologie je systému HD (Snell, Harris, Sony, Lawo).

[reference/ref253_1.jpg] [reference/ref253_2.jpg] [reference/ref253_3.jpg] [reference/ref253_4.jpg] [reference/ref253_5.jpg]


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2009

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota:

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: