• Malý kompaktní přenosový vůz ve standardní skříňové nástavbě s jedním společným vnitřním provozním prostorem a s úložnou a kabelovou částí.
  • Komplexní návrh, interiérová zástavba, kabeláž a uvedení do provozu.
  • Většinu technologického vybavení si zajistil zákazník.

Duben 2000