VUJE a.s. - JE Pakš [2020]

Dodávka televizního systému, který slouží k navedení nástrojů a k nepřímé vizuální kontrole manipulátoru při zaslepování trubiček parogenerátoru.

Celý televizní systém je ve FHD rozlišení. Obraz všech kamer, z nichž tři jsou stacionární a jedna panoramatická, je zaznamenáván na paměťové karty. Systém je doplněn titulkovačem pro popis situací.

Provozovatelem manipulátoru je jaderná elektrárna Pakš (Maďarsko).
Generální dodavatel manipulátoru je VUJE a.s.

reference/VUJE-PAKS2020-1.jpg reference/VUJE-PAKS2020-2.jpg reference/VUJE-PAKS2020-3.jpg


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota: VUJE-PAKS2020-1-1593423022.jpg
VUJE-PAKS2020-1-1593423022.jpg

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2020

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota:

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: