VUJE a. s. - dodávka televizního systému ve Full HD rozlišení pro manipulátor IRIS 17 [2017]

Televizní systém manipulátoru IRIS 17 je určen pro nepřímou vizuální kontrolu defektů u vnitřního povrchu kolektoru parogenerátoru jaderných elektráren VVER 440 a VVER 1000.

Hlavní částí televizního systému je VIZ-HD modul pro skenování povrchu nádoby ve Full-HD rozlišení. Součástí systému je též nepřímá vizuální kontrola jednotlivých pracovních modulů manipulátoru IRIS 17 za pomoci řady dalších kamer. Z vizuální kontroly je v systému pořizován obrazový záznam, který se dále zpracovává a titulkuje pro další potřeby archivace.

Součástí vizuálního modulu je též poměrové odměřování velikosti nalezených defektů.

2017

reference/nref320_2.jpg reference/nref320_3.jpg


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2017

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota:

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: