Policie ČR - Modernizace vozidla krizového řízení [2017]

Modernizace interiéru, videotechnologie a napájecího systému skříňového vozidla policie ČR. Pracoviště je součástí integrovaného operačního systému a krizového řízení.

Prosinec 2017

reference/nref319_1.jpg reference/nref319_2.jpg reference/nref319_3.jpg


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2017

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota:

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: