O2 arena - přípojná místa pro přenosové vozy [2017]

Vybudování přípojného místa pro přenosové vozy. Propojení až pro 36 kamer po optickém hybridním kabelu a pro 24 kamer po triaxiálním kabelu. Vybudování linek pro audio a pro datovou síť.

Květen 2017


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2017

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota:

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: