SIMETI s.r.o. - Mobilní elektrocentrum [2017]

Výroba nástavby na přívěsný vozík – malá větrná eletrárna, fotovoltaika, agregát. Realizováno pro firmu SIMETI s.r.o. (www.simeti.eu).

Červenec 2017

reference/nref315_1.jpg reference/nref315_2.jpg reference/nref315_3.jpg


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2017

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota:

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: