Senát České republiky - Kamerový řetězec v jednacím sále [2017]

Obměna stávajícího kamerového řetězce v jednacím sále Senátu ČR. Dodávka a instalace 4 profesionálních HD kamer SONY BRC-H900 a příslušných kamerových jednotek a dalšího příslušenství. Vytvoření nových optických tras a kompletní rekonstrukce vysílací režie.

Květen 2017

reference/nref313_1.jpg reference/nref313_2.jpg


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2017

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota:

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: