Riden Technologies s.r.o. - technologická vestavba meřícího vozu [2017]

Pracoviště pro dva operátory, pneumatický výsuvný stožár, stabilizační nohy, nezavislé topení, klima, napájecí systém Victron.

Vozidlo si můžete také prohlédnout na webových stránkách provozovatele - AirSec. Zde pak získáte i další informace o provozu a nabízených službách:
http://www.air-sec.com/photos.html

Květen 2017

reference/nref312_1.jpg reference/nref312_2.jpg reference/nref312_3.jpg reference/nref312_4.jpg reference/nref312_5.jpg


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2017

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota:

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: