ČT Praha - DSNG vůz [2009]

2009

Pro Zpravodajství ČT dva totožné DSNG přenosové vozy s instalací satelitní technologie Swe-dish, Xicom a Tanberg. Ostatní technologie Harris a Sony. Zcela autonomní provoz, napájení z vestavěného agregátu Panda 4 kVA. Vestavba v automobilu Volkswagen T4.

[reference/ref252_1.jpg] [reference/ref252_2.jpg] [reference/ref252_3.jpg]


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2009

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota: Czech TV Prague - DSNG car [2009]

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

2009

For Czech TV news coverage and broadcasting. Two identical DSNG OB Vans installed with satellite technology Swe-dish, Xicom and Tanberg. Other technologies include Harris and Sony. Completely autonomous vehicle, with built-in power unit Panda 4 kVA. Installed in Volkswagen T4.


Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: