Město Brno - kamerový systém v sále ZMB [2016]

Rekonstrukce kamerového obrazového řetězce ve velkém sále Magistrátu Města Brna na FULL HD 3G HDSDI. Pro přenos HD obrazového signálu z panoramatických kamer Panasonic do digitální obrazové střižny BlackMagic byla zvolena přenosová soustava 3G HDSDI dle standardu SMPTE 424M.

Červenec 2016

reference/nref299_1.jpg reference/nref299_2.jpg reference/nref299_3.jpg


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2016

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota:

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: