Česká televize - DNPS II [2016]

DNPS II - Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky.

Projekt, dodávka a instalace technických prostředků + implementace SW vybavení SONY Sonaps pro potřeby redakcí:
ČT Praha:
- Redakce zpravodajství (RZ)
- Redakce sportu (RS)
- Redakce aktuální publicistiky (RAP)
- Nová média (NM)
TS Brno:
- Zpravodajství a aktuální publicistika TSB
- Redakce sportu
- Centrum zábavné tvorby
- Nová média
TS Ostrava:
- Zpravodajství a aktuální publicistika TSO
- Redakce sportu
- Nová média

2015 - 2016

reference/nref296_1.jpg reference/nref296_2.jpg reference/nref296_3.jpg reference/nref296_4.jpg reference/nref296_5.jpg reference/nref296_6.jpg


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2016

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota: iko_dnps-1473935933.jpg
iko_dnps-1473935933.jpg

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky. Projekt, dodávka a instalace technických prostředků, plus implementace SW vybavení SONY Sonaps pro potřeby redakcí - Praha, Brno, Ostrava.


Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota:

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota:

Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky. Projekt, dodávka a instalace technických prostředků, plus implementace SW vybavení SONY Sonaps pro potřeby redakcí - Praha, Brno, Ostrava.