ŠKODA JS a.s. - Diagnostický TV systém v HD rozlišení [2013]

Diagnostický televizní systém v HD rozlišení pro manipulátor MKS, včetně záznamu pro defektoskopickou kontrolu primárního okruhu jaderných elektráren. Součástí systému byla také výroba a dodávka mobilního operačního pracoviště (mobilní buňky), kde jsou umístěny veškeré řídící technologie pro řízení a práci s manipulátorem MKS a diagnostickými systémy.

Únor/2013

reference/nref269_1.jpg


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2013

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota:

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: