JE Mochovce - Záchyt [2012]

Dodávka pro 3. a 4. blok jaderné elektrárny Mochovce – Kamerový systém pro snadné navádění jeřábu 250 t a manipulaci s univerzálním záchytem vnitřních částí reaktoru.

Jedná se o dodávku 3 ks vidikonových kamer do prostředí se zvýšenou hladinou radioaktivity na univerzální záchyt. 2 ks kamer snímajících číselné osy jeřábu a 3 ks otočných kamer pro prostorové snímání reaktorového sálu. Řídící a monitorovací stanoviště je umístěno ve dvou místnostech řízení jeřábu. O zobrazování obrazů z kamer se starají vždy dva LCD monitory 32“ a ovládání kamer a ostatních komponentů systému zabezpečuje klávesnice RMX-70KB.

2012

reference/nref252_1.jpg


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2012

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota:

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: