ČT Praha - satelitní 3-kamerový zpravodajský vůz [2012]

Vestavba do vozidla Mercedes Sprinter. Satelitní technologie Satmission, kodéry Ericson, kamery Sony, režie ForA, server Harris a pomocné zařízení Harris.

Kompletní realizace, včetně projektu.

2012

reference/nref249_1.jpg reference/nref249_2.jpg reference/nref249_3.jpg


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2012

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota: Czech TV Prague - 3-camera satellite broadcasting van [2012]

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Integration into Mercedes Sprinter car. Satmission satellite technology, Ericsson coders, Sony cameras, ForA video mixer, Harris server and auxiliary equipment.

Full project implementation, from design to installation and activation.

2012


Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: