Multifunkční sportovní stadion Greyhound Park Motol [2012]

Dodávka a montáž televizního rozvodu v objektu tribuny, montáž televizní režie pro přípravu a odbavování dění na ploše, reklamních a sponzorských spotú a eventuelního zábavného programu pro restaurace v areálu. Použité zařízení Sony (kamery, režie, záznam, monitory) DataVideo (záznamy) a Harris (grafika, pomocná zařízení). Signál z režie je veden kromě monitorů v budově tribuny i na velkoplošnou obrazovku na ploše.

Dalším předmětem dodávky byl kamerový systém pro rozhodčí. Kolem dráhy je umístěno 10ks IP kamer Sony a signál je ukládán na server pomocí speciálního softwaru ELVIA, který umožňuje kontinuální prohlížení záznamu ze všech 10 kamer.

Veškerá technologie je HD.

2012

reference/nref247_1.jpg reference/nref247_2.jpg reference/nref247_3.jpg reference/nref247_4.jpg


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2012

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota:

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: