ČT Praha - Rekonstrukce virtuálního zpravodajského studia SK8 [2011]

Kompletní rekonstrukce virtuálního zpravodajskéko studia SK8 v objektu zpravodajství ČT. Veškeré vybavení v rozlišení HD. Kamery a režie SONY, ostatní videozařízení Harris a Miranda. Zvukový stůl Studer Vista. Kompletní dodávka, montáž a oživení.

[reference/ref283_1-thumb.jpg] [reference/ref283_2-thumb.JPG] [reference/ref283_3-thumb.jpg]


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2011

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota: ik_ct_sk8.jpg
ik_ct_sk8.jpg

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Rekonstrukce virtuálního zpravodajskéko studia SK8 v objektu zpravodajství ČT. Veškeré vybavení v rozlišení HD, kamery a režie SONY, zvukový stůl Studer Vista.


Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota: Czech TV Prague - Reconstruction of virtual news studio SK8 [2011]

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota:

Reconstruction of a virtual news studio SK8 in the building of Czech TV. All equipment in HD, cameras and master control by SONY, sound desk Studer Vista.