Český Telecom - Retranslační vozy pro televizní účely [2003]

  • Tyto 3 vozy doplňují přenosové vozy MPEG.
  • Umožňují radiový a laserový přenos datového signálu. Radiová technologie Nera.
  • Vozy jsou vybaveny záložním generátorem síťového napájení, stabilizačními opěrkami, výsuvným pneumatickým 12m stožárem a klimatizační jednotkou.

Březen 2003

[reference/ref158_1.jpg] [reference/ref158_2.jpg] [reference/ref158_3.jpg] [reference/ref158_4.jpg]


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2003

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota:

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: