Český Telecom - Přenosové vozy pro televizní účely [2003]

  • Jedná se o dodávku pěti přenosových vozů pro kontribuci TV signálu po optických sítích.
  • Vozy jsou vybaveny měřící technikou Leader a RTW pro kontrolu vstupních audio a video signálů. Možnost kontroly analogových a digitálních signálů. Kompresní kódovací a dekódovací technologie Barco. ATM adaptér Barco.
  • Zařízení vozu je doplněno záložním generátorem síťového napájení a klimatizační jednotkou.

Leden 2003

[reference/ref157_1.jpg] [reference/ref157_2.jpg] [reference/ref157_3.jpg] [reference/ref157_4.jpg]


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2003

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota:

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: