VÚJE a.s. - Televizní systém pro manipulátor ZOK na jaderné elektrárny [2009]

Dodávka dignostických kamer pro kontrolu vnitroreaktorových částí. Systém je složen z hlavní diagnostické kamery na sloupový manipulátor ZOK a sady pěti kamer pro kontrolů činnosti modulů výřivých proudů atd. Systém tvoří dvě řídící pracoviště lokální na reaktorovém sále nebo pracoviště umístěné mimo reaktorový sál. Obě pracoviště jsou spolu propojena optickým kabelem.

2009


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2009

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota:

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: