DP Metro - Rekonstrukce OSM [2009]

Dodávka televizních kamer a televizní techniky pro ostrahu metra. Byla provedena rekonstrukce stávajícího systému a jeho kompletní přechod na barevný signál se začleněním do stávajícího televizního systému metra. Přenos signálů z jednotlivých lokalit do centrály OSM je proveden po optickém vlákně.

2009


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2009

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota:

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: