[historie/historie01.jpg]

1990

 • Na podzim tohoto roku byla založena ELVIA (název vznikl ze slov ELektronika - VIdeo - Audio) Viktorem Novákem a Josefem Dimmerem v suterénu rodinného domku v Praze 6 na Bílé Hoře.
   
[historie/historie02.jpg]
 • Záhy nato se připojují další spolupracovníci a budoucí společníci - Jiří Balcar, Petr Stejskal a Karel Zimola.
 • Vývoj a výroba černobílých monitorů a rozdělovacích zesilovačů pro video a audio.
 • Účast na výstavě 100 let československého průmyslu, kde ELVIA poprvé vystavuje vlastní výrobky.
 • Vývoj a kompletování černobílých CCD kamer ve spolupráci se švédskou firmou Digitronix a zahájení výroby vlastních CCD kamer.

1991

 • Z původní živnosti vzniká firma ELVIA, spol. s r.o. pro výrobu, montáže a servis.
 • Založení sesterské společnosti ELVIA-PRO, spol. s r.o. pro prodej profesionální elektroniky, projekční činnost, systémové dodávky a obchod se spotřební elektronikou Sony.
 • Vývoj hotelového rozvodu televizního signálu na bázi křížových přepojovačů - realizace hotelového TV sytému se službou PAY TV.
 • Dodávka speciálních vodou chlazených kamer do VSŽ Košice pro vizuální kontrolu válcovaných plechů při teplotách 700oC.
[historie/historie03.jpg]

1992

 • Nové provozní prostory v ul. Na Maninách v Praze-Holešovicích - přestěhování výroby a servisu Sony. •  
 •  
 •  
 •  
 • Vývoj a zahájení výroby elektronických křížových přepojovačů ELICROSS pro profesionální použití.
 • Zvětšení rozsahu výroby a zahájení činnosti v oblasti profesionálních dodávek a systémů.
 • Začátek a prudký rozvoj dodávek rozmnožovacích linek (videokopíren) a následně též dabingových pracovišť (Intersonic, ABCD, Videopřepis, ap.).
[historie/historie04.jpg]
 • Realizace různých pracovišť na klíč - např. pro spol. Kabel Plus v Ostravě (a v dalších létech též v Praze) a pro jednotlivé dceřinné společnosti Kabel Plus v Čechách, na Moravě a na Slovensku.
 • Hotely Hoffmeister v Praze a Palace v Mariánských Lázních realizace hotelových TV systémů se službou PAY TV.
 • Subdodávka pro multiformátové přepisové pracoviště ve zpravodajství České televize v Praze.
 • Vývoj a výroba černobílé diagnostické kamery pro kontrolu malých průměrů potrubí následné dodávky těchto kamer k vysokotlakým čistícím vozům.

1993

 • Pokračovala a v tomto roce vrcholila éra dodávek dabingových studií např. pro Krátký film, Videopřepis, Kabel Plus Ostrava apod.
 • Televizní a počítačové vybavení pro spol. Meteopress, vyrábějící televizní předpovědi počasí.
 • Scénická a televizní technologie pro pořad RISK TV Nova později též pro další varianty této soutěže a podobné pořady např. Kolotoč.
 • První dodávky systémů průmyslové televize pro vězeňskou službu.
 • Realizace rozsáhlého monitorovacího systému v objektu ministerstva vnitra na Zbraslavi.
 • Vývoj a výroba barevné televizní diagnostické kamery pro prohlídky potrubí.
 • Dodávka diagnostického TV systému do jaderné elektrárny Dukovany.

1994

 • ELVIA se stala smluvním partnerem a autorizovaným distributorem firmy SONY.
 • Komplexní dodávka vybavení pro velkoplošnou zpravodajskou redakci České televize v Praze střižny, pracoviště mezinárodní výměny, hlasatelny a velín.
 • Komplexní dodávka digitálního televizního studia pro Českou televizi v Ostravě první studio v České republice schopné výroby televizních pořadů i v širokoúhlém formátu 16:9 (vedle klasického formátu 4:3).
 • Rozsáhlé systémy průmyslové televize v dalších věznicích.
 • Vývoj a výroba samohybné diagnostické barevné TV kamery s dálkovým ovládáním pro kontroly potrubí.
 • Postupný vývoj a dodávky speciálních diagnostických kamer pro elektrárnu Dukovany.

1995

 • Vývoj a zahájení výroby televizních vysílacích režijní řady EMS-100.
 • Komplexní dodávka vybavení televizního studia, vysílacího pracoviště a střižen pro první soukromou televizi na Slovensku VTV Bratislava, která jako první využívala pro studiové a vysílací účely výhradně záznamový formát Digital Betacam.
 • Zástavba diagnostické barevné kamery s dálkově ovládaným podvozkem a panoramatickou hlavou pro prohlídky a kontroly kanalizačního potrubí , včetně základního měření potrubí a tisku výstupních protokolů.
 • Instalace naváděcího systému pro portálový jeřáb na prvním reaktorovém sále jaderné elektrárny Dukovany.
[historie/historie06.jpg]

1996

 • Nákup objektu bývalého Výzkumného ústavu matematických strojů v Poděbradské ulici v Praze - Hloubětíně a následné přestěhování z Holešovic do těchto nových prostor. V tomto výrobním areálu sídlí ELVIA doposud.
 • Pro zajištění dostatečného množství a kvality plošných spojů vstupuje ELVIA do společnosti MEV a z pozice většinového vlastníka modernizuje a rozšiřuje výrobu.
 • Vývoj a zahájení výroby modulárního distribučního systému ELSYSTEM na bázi zásuvných jednotek pro audio, video a řídící signály.
 • ELVIA se stává autorizovaným dodavatelem objektivů CANON.
 • Postupná modernizace vybavení TV Premiéra (dnes TV Prima) v Kongresovém centru v Praze víceúčelové studio, zpravodajské studio, centrální technická kontrola a plně automatizované odbavovací pracoviště.
 • Komplexní dodávka výukového digitálního televizního studia pro filmovou a televizní fakultu AMU v Praze.
[historie/ref53_1.jpg]
 • Přepojovací a kontrolní systémy pro TV a rozhlas pro Slovenské radiokomunikace Košice a Suchá hora a pro České radiokomunikace - oblast Severní Morava.
 • Vývoj a zahájení dodávek zabezpečovacích a dorozumívacích systémů pro Vězeňskou službu ČR.
 • Realizace kompletních střežících a monitorovacích systémů pro dvě věznice na Moravě.
 • Rekonstrukce systému průmyslové televize stanice metra Hradčanská a dodávky kamer pro policejní televizní okruh metra.
 • Realizace rozsáhlého monitorovacího systému v objektu ministerstva vnitra na Hradčanech.
[historie/ref05_1.jpg]

1997

 • ELVIA se stává autorizovaným a výhradním dodavatelem technologie společnosti LEITCH.
 • ELVIA se stává autorizovaným dodavatelem stativů VINTEN a zřizuje servis pro tyto výrobky.
 • Komplexní dodávka digitálního vybavení pro studia A a B v České televizi v Brně.
[historie/routery1.jpg]
 • Digitalizace a komplexní modernizace televizních studií SK 7 a SK 8 v objektu zpravodajství České televize v Praze (akce navazovala na dodávku nových kamer pro tato studia v předcházejícím roce).
 • Rekonstrukce monitorovacího pracoviště vysílání TV a rozhlasu Českých radiokomunikací pro oblast severní Moravy.
 • Postupná realizace kompletních střežících a monitorovacích systémů pro dalších 5 českých věznic (Mírov, Jiřice, Opava, Vinařice, Slavkov).
 • ELVIA se stává autorizovaným dodavatelem technologie společností Videotronic Infosystems, Heitel a Dallmeier.
 • Vývoj a následná výroba TV kamer pro nepřímou vizuální kontrolu pouzder nádob s vyhořelým radioaktivním palivem . Postupné dodávky pro ŠKODU Plzeň a jadernou elektrárnu Dukovany.
 • Začátek spolupráce v oblasti vývoje a dodávek speciální TV techniky pro Výzkumný ústav jaderných elektráren v Trnavě (VÚJE).
 • Realizace rozsáhlého TV okruhu pro monitorování technologické linky likvidace uranové těžby ve Stráži pod Ralskem.
 • Vývoj a zahájení výroby modulárních křížových přepojovačů řady ELICROSS-PRO.
[historie/distribucnisystemy01.jpg]

1998

 • Modernizace elektronické výroby zavedení automatizovaného osazování desek plošných spojů součástkami SMD a navazující technologie pájení reflow.
 • Komplexní dodávka digitální technologie pro studio A televize Nova (ČNTS) v budově Měšťanské besedy v Praze ve Vladislavově ulici.
 • Vývoj a doplnění modulárního systému ELSYSTEM o moduly pro distribuci, přepínání a úpravy digitálních obrazových a zvukových signálů.
 • Přestěhování TV Prima z Kongresového centra v Praze na Pankráci do nového objektu v Praze na Palmovce odbavovací pracoviště, rozšířená technická kontrola, modernizované a digitalizované televizní studio a provizorní vybavení zpravodajského studia; celé přestěhování proběhlo bez přerušení vysílání.
 • Komplexní dodávky malých přenosových vozů na klíč dvoukamerový přenosový vůz pro Českou televizi v Brně a digitální satelitní zpravodajský vůz pro TV Nova (ČNTS).
 • Vývoj a realizace decentralizovaného dálkového systému přepínání přenosových tras s dálkovým ovládáním pro České radiokomunikace.
 • Přepojovací a kontrolní systém pro TV a rozhlas pro České radiokomunikace oblast jižní Morava.
 • Vývoj a výroba speciálních kamer do prostředí radiace pro kontrolu palivových tyčí a kontrolu stínícího válce pro Jadernou elektrárnu Dukovany.
 • Zástavba diagnostického TV systému do vozu FORD tranzit pro Vodovody a kanalizace Hradec Králové.
 • Dodávka TV manipulátoru pro vizuální kontrolu primárního potrubí jaderného reaktoru elektrárny Jaslovské Bohunice.
 • Rekonstrukce TV systému stanic metra Náměstí míru a Staroměstská.
[historie/ace6k1.jpg]

1999

 • Modernizace mechanické výroby číslicově řízený prostřihovací lis EUROMAC.
 • První velký 5-kamerový digitální přenosový vůz ELVIA pro televizní produkční společnost ACE (využívaný hlavně pro TV Prima).
 
 • Vývoj a zahájení výroby digitálních jednotek audio a video pro modulární křížové přepojovače ELICROSS-PRO.
 • Postupné vybavování nových vysílacích a výrobních kapacit TV Nova v Praze na Barrandově (Česká produkční 2000) digitální technikou odbavovací pracoviště, zpravodajské studio, víceúčelové televizní studio, střižny.
 • 6-kamerový přenosový vůz pro TV Nova.
 • ENG vůz s výsuvným anténním stožárem pro České radiokomunikace.
 • Vývoj stacionárních a mobilních střežících a monitorovacích zařízení na principu GSM a GPS.
 • Realizace zabezpečovacího systému s průmyslovou televizí pro objekt Radia Svobodná Evropa v Praze.
 • Dodávky televizních dohledových systémů pro Řízení letového provozu na letišti v Praze - Ruzyni.
 • Speciální TV systém pro kontrolu manipulací se stínícím válcem a univerzálním záchytem pro JE Dukovany.
 • Dodávka diagnostického TV systému pro kontrolu víka reaktoru v JE Mochovce.
 • Rekonstrukce TV systému stanice metra Malostranská.
[historie/ref159_3.jpg]

2000

 • 4-kamerový digitální přenosový vůz pro Českou televizi v Praze.
 • Digitální satelitní (DSNG) 2-kamerový zpravodajský vůz pro TV Nova.
[historie/ref50_1.jpg]
 • Vysílací pracoviště, dovybavení televizního studia a střižny pro televizní stanici TV 3 v Praze.
 • Komplexní rekonstrukce studiového rozvodu České televize v Praze na Kavčích horách.
 • Televizní zpravodajský vůz (ENG) s výsuvným anténním stožárem pro České radiokomunikace v Brně.
 • Přenosové retranslační vozy pro České radiokomunikace - oblast Praha (celkem 3 vozy).
 • Komplex interního televizního studia s dálkově ovládanými kamerami pro Senát Parlamentu ČR.
 • Dodávka obrazového záznamového systému pro Centrální dispečink metra.
 • Realizace rozsáhlého kamerového systému pro úpravnu uhlí Ledvice.
 • Dodávka TV manipulátoru pro kontrolu primárního potrubí reaktoru JE Temelín.
 • Dodávka kamer s vysokou radiační odolností do JE Jaslovské Bohunice pro manipulaci s vyhořelým palivem.
 • Dodávka diagnostického TV systému pro vizuální kontrolu kompenzátoru objemu v JE Temelín.
 • Rekonstrukce a rozšíření TV systému stanic metra Anděl a Dejvická.
[historie/n8kext3.jpg]

2001

 • Modernizace vybavení mechanické výroby nákup číslicově řízeného ohraňovacího stroje (ohýbačky) HACO.
 • Vývoj a zahájení výroby digitálních odbavovacích režií řady EMS-100D.
 • Dodávka a montáž nového digitálního odbavovacího pracoviště EMS-124D v TV Prima v Praze na Palmovce.
 • 8-kamerový digitální přenosový vůz pro TV NOVA - zatím největší a co do použité technologie a vnitřního uspořádání nejmodernější přenosový vůz z produkce ELVIA.
[historie/historie_2001.jpg]
 • ELVIA byla vybrána jako realizátor technické části projektu peoplemetrového měření sledovanosti vysílání televize pro léta 2002 2006; systém byl úspěšně uveden do plného provozu na jaře r. 2002.
 • Realizace TV systému se službou "PAY TV" pro hotel U prince v Praze.
 • Vývoj a výroba speciálních kamer do radiačního prostředí pro sledování manipulace s palivem pro Jadernou elektrárnu Temelín.
 • Dokončení vývoje diagnostické TV kamery pro kontrolu potrubí , která umožňuje měřit průměr potrubí a jeho ovalitu, sklon potrubní trasy, teplotu, a velikosti případných defektů a trhlin.
 • Dodávka specielní diagnostické kamery pro VaK Hradec Králové
 • Dodávka a montáž televizního studia pro spol. Kabel Plus Sport pro snímání průběhu losování sázkových her spol. Sazka.
 • Na podzim 2001 oslavila ELVIA 10 let činnosti společnosti.

 

2002

 • Digitalizace technické kontroly a modernizace kamer ve studiu RK 1 TV Prima v Praze na Palmovce.
 • Dodávka dalších dvou digitálních studiových komplexů a nelineárních střižen pro spol. Kabel Plus Sport v budově Sazky v Praze ve Vysočanech.
 • V tomto roce rozšiřuje společnost ELVIA své výrobní kapacity o objekt elektrodílen a obrobny, který získává díky investici dceřiné společnosti Elvia-pro, která koupila bývalý areál Léčiv, sousedící s areálem Elvia na Poděbradské ulici.
 • Své snahy o proniknutí na zahraniční trhy podporuje ELVIA svoji účastí na veletrzích IBC v Amsterodamu a TRBE v Moskvě.  
[historie/historie_2002.jpg]

 

2003

 • Rok 2003 je rokem ve kterém ELVIA plní kontrakt pro Český telecom na dodávku 14 ks spojových přenosových vozů, podílí se na obnově pražského Metra po povodních , buduje rozsáhlý audiovizuální a prezentační systém v novém sídle společnosti Olympus a zahajuje práce na budování televizního systému SAZKA ARÉNY.
[historie/ref174_5.jpg]

 

2004

 • V prvním čtvrtletí byl úspěšně dokončen televizní systém v SAZKA ARÉNĚ. V průběhu celého roku probíhaly dodávky technologií televizního dohledu pro rekonstruované a nově budované stanice pražského metra. Pokračuje dlouholetá spolupráce se společností ACE, která buduje největší přenosový vůz v ČR.
 • V roce 2004 se zúročilo úsilí o získání zahraničních zakázek a podařilo se realizovat odbavovací pracoviště pro Vietnamskou televizní stanici VTV a uzavřít kontrakt na montáž čtrnáctikamerového přenosového vozu určeného pro Petrohradskou televizní stanici TRK.
[historie/historie_2004.jpg]

 

2005

 • Začátkem roku byl úspěšně dokončen přenosový vůz pro Petrohradskou televizi TRK, jeho premiéra v Petrohradě proběhla za účasti našich techniků. Naše pronikání do zahraničí bylo úspěšné i v oblasti televize pro průmyslové účely – vyrobili, dodali a zprovoznili jsme televizní systém pro kontrolu navedení hlavního jeřábu na reaktorovém sále JE Kozloduj v Bulharsku.
 • V létě jsme absolvovali certifikační audit a získali tak certifikát systému řízení jakosti ISO 9001/2001.
 • Pro TV NOVA jsme realizovali televizní systém pro reality show Big Brother.

 • V září byla naše práce prezentována v Amsterodamu na veletrhu IBC předvenením přenosového vozu společnosti ACE.
 • Na operačních sálech gynekologické kliniky u Apolináře a v nemocnici Na Homolce jsme instalovali multimediální systémy pro přenos průběhu operací do poslucháren.
 • Na podzim se rozběhly práce na dalším z řady velkých přenosových vozů, tentokrát pro ČT–Ostrava.
 • V tomto roce byla též rozšířena naše servisní činnost o pracoviště v Praze 5, Na Bělidle.
 • V souvislosti se vznikem nového zpravodajského kanálu ČT 24 jsme se podíleli na vybudování režijního komplexu SK 9.
[historie/ref192_1.jpg]

 

2006

 • Rok 2006 je rokem, ve kterém společnost ELVIA oslaví 15 let svých služeb zákazníkům.
 • Rok jsme zahájili realizací zakázky pro experimentální scénu Národního divadla - LATERNU MAGIKU - výrobou a instalací dorozumívacího zařízení a zařízení pro přepínání a distribuci zvukových signálů.
 • Aktivity v oblasti měření sledovanosti elektronických médií pokračují prácemi na vývoji nové generace TV metrů pro období digitalizace v ČR a zahájením výroby REMARKU - osobního přístroje pro měření sledovanosti a poslechovosti televize a rozhlasu, vyvinutého pro společnost Mediaresearch ve spolupráci se společností ADVEL.

 

2007

 • V České televizi Praha jsme prováděli rozsáhlou rekonstrukci zpravodajského studia SK 6 a záznamového pracoviště TMZ 4.
 • Na konci roku se rozeběhly práce na novém odbavovacím pracovišti Řídicího objektu ČT Praha.
 • V České televizi Ostrava jsme zajistili dodávky a montáž nového režijního komplexu studia Radvance a rekonstrukci stávajícího režijního komplexu RK 1 a odbavovacího pracoviště TOP.
 • V ČT Ostrava bylo postaveno nové střihové pracoviště, vybavené systémem AVID, ve spolupráci s firmou Visual Connection.
 • Pro ČT Praha byl vyprojektován a vyroben zvukový přenosový vůz.
 • Pro ČT Brno byl vyroben a dodán 5-kamerový přenosový vůz.
 • Spolupráci se společností CET 21 jsme rozšířili o dodávky a instalaci kompletních bezpečnostních systémů pro novou budovu i rekonstruovaný objekt TV Nova.
 • V oblasti měření sledovanosti TV vysílání se podařilo uzavřít smlouvu na provoz nového systému v ČR do roku 2012. S použitím nového modelu TV metru byl v průběhu roku počet spolupracujících respondentů navýšen o 40 %.
[historie/TV-Metr1.jpg]
 • Pro Dopravní podnik hl. m. Prahy a. s. se uskutečnily dodávky TV systémů a jejich uvedení do provozu ve stanicích Metra trasy C Holešovice, Prosek, Střížkov a Letňany.
 • Rozšíření stávajícího TV vybavení o další kamery a sledovací systémy proběhlo ve stanicích Metra Můstek a Háje.
 • Pro společnost Erstebank (Česká spořitelna a Slovenská sporiteľňa) se uskutečnila dodávka 700 ks TV kamer průmyslové televize pro pobočky v České a Slovenské republice.
 • Do Severočeských dolů a. s. Doly Bílina jsme dodali a nainstalovali TV systém pro kontrolu pásových dopravníků.
 • Vyvinuli jsme, vyrobili a dodali televizní systém do prostředí s radioaktivním zářením v jaderné elektrárně ČEZ Dukovany pro manipulátor ZOG.
 • Pro Evektor spol. s r. o. jsme realizovali televizní systém pro kontrolu námrazy na křídlech letadel.

 

2008

 • Rok 2008 jsme zahájili náročnou administrativní operací, přechod na novou generaci řídicího, informačního a účetního softwaru ABRA.
 • Celý rok byl ve znamení rozšiřování výrobního zázemí a to zejména rekonstrukcí a přístavbou provozu kovovýroby s montážní halou pro přenosové vozy.
   
[historie/historie_2008.jpg]
 • V průběhu roku jsme zrealizovali celkem šest přenosových vozů. Dva vozy cestovaly za hranice do Srbska a Sýrie, čtyři jsme realizovali pro naše tradiční zákazníky - Český rozhlas, Českou televizi, Novu a společnost ACE.
 • Na Kavčích horách jsme pro ČT realizovali nové odbavovací pracoviště a svými dodávkami a pracemi jsme se podíleli na výstavbě studií pro nové televizní stanice TV Barrandov a Z1.

 • Známý pražský Music Club Zlatý strom jsme vybavili videotechnikou s velkoplošnými monitorovými LCD stěnami.
 • Pro vězeňskou službu ČR jsme vybavili kamerovým a signalizačním systémem výrobní zónu věznice Oráčov.
 • Na předchozí dodávky kamerových systémů pro dopravní podnik jsme navázali vybavením pro dohled na autobusovém obratišti v Letňanech.
[historie/ref229_5.jpg]

 

2009

 • Na jaře jsme zprovoznili nový provoz kovovýroby s montážní halou pro stavbu přenosových vozů o celkové ploše 700 m2.
   
[historie/historie_2009.jpg]
[historie/stul_modular_all.jpg]
 • Po roční přestávce jsme se zúčastnili výstavy Amper 2009. Jádrem naší expozice byla prezentace IP kamerových systémů SONY a nová stavebnice technologických stolů MODULAR.
 • Po několika letech jsme se vrátili do věznice Mírov a provedli zde rozšíření kamerových dorozumívacích a střežících systémů. V polovině roku jsme zahájili práce na slaboproudých rozvodech souvisejících s rekonstrukcí věznice Opava na Detenční ústav.
 • Pro Ruský trh jsme získali zakázky na výstavbu terénního satelitního přenosového vozu a na zástavbu dvou pomocných přenosových vozů na bázi VW transportér.
 • V září jsme svoji činnost prezentovali v Amsterodamu na výstavě IBC 2009.
   
[historie/elvia_ibc.jpg]
 • V souvislost se zahájením vysílání ČT v rozlišení HD vybudován komplex víceúčelové režie v kombinací s nabíracími boxy pro plnění diskových polí Omneon.
 • Česká televize již používá při vysílání naší hokejové extraligy záběry ze soupravy kamery HOCKEY-CAM. Souprava byla předvedena i na IBC Amsterodam.
   
[historie/hockey_cam_live.jpg]