Kamera a dorozumívání pro onkologický ústav Brno

3. 3. 2014

Barevná kamera je určena pro sledování pacienta v lékařských prostorech, kde je pacient ozařován např. lineárním akcelerátorem (např. Varian Clinac nebo jiných výrobců), který je zdrojem silného záření.

Z toho vychází konstrukce kamery. Z celého objemu pouzdra kamery zabírá vlastní kamera ( s rad. odolností v čb. režimu 5xE2 rad/hod) jen cca 5%. Je to proto, že vysokoenergetické fotonové záření nelze efektivně odstínit při přijatelných rozměrech a hmotnosti kamery. Kamerový modul s objektivem je umístěn svisle a scéna je snímána přes precizní zrcadlo pod úhlem 45⁰. Snímací prvek je tak otočen proti převažujícímu toku neutronů hranou, nikoliv plochou.

Dorozumívací zařízení do ozařovny je sestaveno z komponentů hlasitého dorozumívání dodávaných společností ELVIA pro obdobné účely (dispečerské systémy, dorozumívání přes přepážky, vyvolávací systémy, dorozumívání „režie – studio“ a pod). Podle určení jsou komponenty „na míru“ upravovány podle specifických požadavků.

Prospekty ke stažení naleznete zde:

Prospekt Kamera EEX-20 [PDF]
Prospekt Dorozumívání ON [PDF]

reference/nref266_3.jpg reference/nref266_1.jpg

« Zpět