Související informace:

Přímé kontakty:

  • tel.: +420 220 311 110
  • e-mail: elvia@elvia.cz

Měření televizní sledovanosti metodou TV metrů

Tento systém byl vyvinut pro společnost MEDIARESEARCH a.s. k okamžitému výzkumu chování TV diváků. Systém monitoruje chování diváka při sledování jemu dostupných programů přivedených na vstup TV přijímače (anténa, kabelová TV, videorekordér, satelit apod.).

Kromě toho systém umožňuje interaktivní spojení s diváky formou dotazu a odpovědi. Všechny získané informace jsou z jednotlivých domácností odesílány do centra pomocí GSM spojení, kde jsou následně vyhodnoceny a mohou být okamžitě k dispozici. Systém je možné využít i pro bleskové ankety a výzkumy veřejného mínění, hodnocení TV pořadů, hlasování apod.

[TVM_kolac.jpg]Sběrné centrum dat soustřeďuje informace ze všech domácností, provádí dálkové nastavování parametrů a diagnostiku činnosti systému. Získané informace centrum předává ve formě datových souborů do vyhodnocovacího systému. Centrum je se sítí GSM propojeno přímou linkou operátora nebo pomocí GSM modemů. Získané informace jsou statisticky váženy a výsledná data jsou produkována pro Asociaci televizních organizací.
 


Zařízení SimEar - 3. generace měření TV sledovanosti [model 2012]


S nástupem digitalizace a dalšími možnostmi příjmu televizního vysílání („chytré televize“, internet v televizi, multimediální podpora) byla vyvinuta 3. generace TV metru – SimEar. Zařízení umožňuje kromě základního měření TV sledovanosti i specifické úlohy, např. odložené sledovaní – Time Shift, HHD recording, USB recording. SimEar využívá pro měření srovnávací metodu „Audio matching“. S ohledem na složitost a snadnou dostupnost dnešní televizní techniky je metoda měření ze zvuku správným řešením.

[TV-metr6.jpg]

Zvukový výstup z televizní techniky je zpracován zařízením SimEar a „ovzorkován“ speciálním algoritmem. Naměřené vzorky zvuku jsou odesílány do sběrného centra, kde se v reálném čase porovnávají s referenčními vzorky zvuku. Sběrné centrum nepřetržitě vzorkuje příslušné televizní stanice a ukládá do databáze - je tedy možné i zpětné vyhodnocení odložené sledovanosti. S tím jsou samozřejmě spojeny i nemalé nároky na kapacitu serverů sběrného centra.

SimEar je koncipován s ohledem na design a způsob ovládání elektronických přístrojů dnešní doby, mezi ně patří moderní grafický display, možnost interaktivní změny ikon a další funkce. Nezbytnou součástí sestavy SimEar je dálkový ovladač, který slouží nejen k přihlašování televizních diváků, ale i pro komunikaci s centrem (hlášení změn v domácnosti, objednání odměn, změna vybavenosti TV technikou atd.).

Instalace a propojení zařízení SimEar s TV technikou domácnosti je zcela neinvazivní a žádným způsobem nenarušuje stávající zapojení TV techniky. Naměřené údaje se přenáší integrovaným GSM datovým připojením do sběrného centra. Vzhledem k rychlým datovým připojením máme možnost vzdáleně aktualizovat firmware ve všech zařízeních, což umožňuje velmi rychle reagovat na nově vzniklé možnosti a potřeby elektronického měření.

V letech 2012 až 2013 bylo ve společnosti ELVIA vyrobeno na tři tisíce zařízení SimEar pro potřeby měření TV sledovanosti v České republice a pro zahraniční projekty. Zařízení je vyvinuto společností Mediaresearch a.s. a více informací naleznete na webech www.mediaresearch.cz a www.peoplemetry.cz.


Zařízení TV metr - modulární systém [model 2006]


Zkušenosti s měřením TV sledovanosti v letech 2001-2006 byly využity při vývoji a konstrukci nové verze měřícího zařízení. Modelem z roku 2006 byl navýšen panel domácností v České republice o 500 jedinečných domácností a nadále je toto zařízení používáno pro obměnu. Rychlý rozvoj produkce domácí spotřební techniky a způsobů šíření televizního signálu ať již klasickou analogovou cestou nebo v rámci digitalizace klade na způsoby měření sledovanosti nové požadavky. Nové modulární uspořádání TV metru je na tyto nároky připraveno.

[TV-Metr1.jpg]

Zařízení se skládá z dálkového ovladače s popiskami pro jména členů domácnosti. V blízkosti televizoru je umístěn grafický displej s možností regulace jasu pro přihlašování diváků a pro zobrazování důležitých údajů (přihlášení diváci, sledovaný program, informační zprávy, nastavení v menu). Vlastní měření televizní techniky v domácnosti a komunikaci dat se sběrným centrem zajišťuje server s možností modulárního rozšiřování. Ten sbírá data z interních a externích sond umistěných v domácí televizní technice a interpretuje jejich obsah na displej a do sběrného centra.

[TV-metr2.jpg]Měřící server je možno hardwarově konfigurovat a rozšiřovat pomocí zásuvných karet, které se umisťují do připravených slotů - podobně jako je možno například měnit nebo rozšiřovat konfiguraci osobního počítače. Díky tomu je možno měřící server přizpůsobit i k měření relativně složitých propojení televizní techniky v domácnosti. Pomocí komunikačních slotů je ve více televizorové domácnosti realizováno propojení serverů drátově, bezdrátově a s centrem GSM spojením. Rozmanitost televizní techniky a nové způsoby šíření televizního signálu je možno postihnout vývojem nového měřícího slotu (metody) v okamžiku potřeby bez nutnosti výměny celého měřícího zařízení.


Zařízení TV metr - kompaktní systém [model 2001]


TV-metr5.jpg V roce 2001 společnost Elvia vybudovala v České republice panel 1333 měřených domácností. Data z těchto domácností po dobu 5 let statisticky zpracovávala společnost Mediaresearch. Kvalita a detailnost měření přesvědčila zadavatele výzkumu (ATO) a naše společnost stávající zařízení používá k měření sledovanosti televize v České republice i nadále. Informace o sledovanosti televize zvěřejňované v médiích se rodí právě v našem zařízení - TV metru společnosti Elvia.

Data z těchto zařízení jsou posílána průběžně celý den pomocí SMS zpráv do sběrného centra. Nový, výše zmíněný model, již komunikuje pomocí GPRS spojení, což umožňuje rozsáhlejší možnosti konfigurace včetně update software TV metru.

Kompaktní sestava modelu 2001 sestává z dálkového ovladače a televizní jednotky s displejem, která sbírá data o přihlášených osobách a provozu televizní techniky v domácnosti. Komunikační jednotka pak koncentruje sebraná data ze všech televizních jednotek v domácnosti, archivuje je a předává pomocí sítě GSM do sběrného centra.

[TV-Metr3.jpg]