• [diag_tech_odstavec1.jpg]
  • [diag_tech_odstavec5.jpg]
  • [diag_tech_odstavec3.jpg]
  • [diag_tech_odstavec4.jpg]

Přímé kontakty:

  • tel.: +420 220 311 110
  • e-mail: elvia@elvia.cz

Diagnostika

Od počátku svojí existence firma ELVIA vyvíjí a aplikuje také průmyslovou televizi pro nejnáročnější odvětví průmyslu. Jedná se o průmyslová odvětví, vyžadující od použitých zařízení jak vysokou spolehlivost a odolnost v extrémních provozních podmínkách (vibrace, radiace, tlak, teplota atd.), tak provedení podle vysoce specifických požadavků zákazníka.

Z oblasti speciálních TV zařízení se snažíme uspokojit co nejširší okruh zákazníků, požadujících jak barevné tak černobílé TV soupravy a systémy do prostředí vyžadujících vodotěsnost, vibrace, odolnost vůči tlakům, teplotám nebo zvýšené radiaci.

Často jsou to zařízení, která mají úzkou návaznost na další systémy. Jde sice o relativně nákladná zařízení, ale jejich cena je zlomkem ceny obdobných zařízení, pořizovaných od zahraničních firem. Přesto je naší snahou volit konstrukci souprav a systémů takovou, aby měl zákazník možnost postupného rozšiřování těchto zařízení.

S vývojem speciálních televizních řetězců úzce souvisí i zvládnutí technologie přenosu obrazu na velké vzdálenosti po optických vláknech nebo po telefonním páru, napájení a přenos řídících signálů pro pohyblivé kamery po signálovém vedení a různé modifikace vnější synchronizace kamer.