Reference -
Diagnostická tech. pro JE

VUJE a.s. - JE Pakš [2020]
VUJE a.s. - JE Pakš [2020]

Dodávka televizního systému, který slouží k navedení nástrojů a k nepřímé vizuální kontrole manipulátoru při zaslepování trubiček parogenerátoru.

Celý televizní systém je ve FHD rozlišení. Obraz všech kamer, z nichž tři jsou stacionární a jedna panoramatická, je zaznamenáván na paměťové karty. Systém je doplněn titulkovačem pro popis situací.

Provozovatelem manipulátoru je jaderná elektrárna Pakš (Maďarsko).
Generální dodavatel manipulátoru je VUJE a.s.

reference/VUJE-PAKS2020-1.jpg reference/VUJE-PAKS2020-2.jpg reference/VUJE-PAKS2020-3.jpg

ČEZ a.s. - JE Temelín - Dodávka televizní panoramatické kamery s vysokou radiační odolností pro zavážecí stroj [2019]
ČEZ a.s. - JE Temelín - Dodávka televizní panoramatické kamery s vysokou radiační odolností pro zavážecí stroj [2019]

Černobílá panoramatická kamera je konstruována pro montáž na televizní tyč zavážecího stroje a slouží pro kontrolu při zavážení paliva v době odstávky.


reference/CEZ-JE2019-kamera.jpg reference/CEZ-JE2019-jednotka1.jpg reference/CEZ-JE2019-jednotka2.jpg  
VUJE a.s.- dodávka televizního systému pro manipulátor KOVOK (JE Temelín) [2018]
VUJE a.s.- dodávka televizního systému pro manipulátor KOVOK (JE Temelín) [2018]

Uvedený televizní systém slouží pro nepřímou vizuální kontrolu povrchu a vestavby kompenzátoru objemu JE VVER-1000.

Vizuální moduly pracují ve Full HD rozlišení, jsou vyrobeny ve vodotěsném provedení s přídavným osvětlení a laserovými zaměřovači pro určení velikosti defektu.

Listopad 2018

reference/nref330_1.jpg

VUJE a.s. - dodávka televizního systému pro manipulátor IRIS 18 [2018]
VUJE a.s. - dodávka televizního systému pro manipulátor IRIS 18 [2018]

Manipulátor je určen pro dálkovou kontrolu a opravy parogenerátoru jaderné elektrárny Dukovany.

Televizní část manipulátoru slouží pro nepřímou vizuální kontrolu povrchů parogenerátoru jaderné elektrárny tj. k vyhledávání a kontrole defektů.

Hlavní televizní modul určený pro kontrolu povrchů parogenerátoru pracuje ve Full HD provedení, pomocné signály se zpracovávají v SD provedení a slouží ke kontrole pracovních operací.

Součástí systému je mimo jiné záznam obrazu, titulkování vč. vkládání souřadnic o poloze manipulátoru, laserové zaměřovače pro určení velikosti defektu, ale i ovládání celé televizní části a propojení s hlavním řídícím systémem manipulátoru

Listopad 2018

reference/nref329_1.jpg reference/nref329_2.jpg reference/nref329_3.jpg

VÚJE a.s. - dodávka televizní systém pro bublinkový manipulátor BUB -1000 [2017]
VÚJE a.s. - dodávka televizní systém pro bublinkový manipulátor BUB -1000 [2017]

Televizní systém pro bublinkový manipulátor BUB -1000, který slouží pro obrazovou kontrolu netěsností při zkoušce bublinkovou a heliovou metodou.

2017

reference/nref321_1.jpg reference/nref321_2.jpg

VUJE a. s. - dodávka televizního systému ve Full HD rozlišení pro manipulátor IRIS 17 [2017]
VUJE a. s. - dodávka televizního systému ve Full HD rozlišení pro manipulátor IRIS 17 [2017]

Televizní systém manipulátoru IRIS 17 je určen pro nepřímou vizuální kontrolu defektů u vnitřního povrchu kolektoru parogenerátoru jaderných elektráren VVER 440 a VVER 1000.

Hlavní částí televizního systému je VIZ-HD modul pro skenování povrchu nádoby ve Full-HD rozlišení. Součástí systému je též nepřímá vizuální kontrola jednotlivých pracovních modulů manipulátoru IRIS 17 za pomoci řady dalších kamer. Z vizuální kontroly je v systému pořizován obrazový záznam, který se dále zpracovává a titulkuje pro další potřeby archivace.

Součástí vizuálního modulu je též poměrové odměřování velikosti nalezených defektů.

2017

reference/nref320_2.jpg reference/nref320_3.jpg

VÚJE a.s. - Televizní systém pro bublinkový manipulátor BUB -1000 [2015]
VÚJE a.s. - Televizní systém pro bublinkový manipulátor BUB -1000 [2015]

Bublinkový manipulátor BUB -1000, jehož výrobcem je VUJE a.s., slouží pro hledání netěsností v trubičkách parogenerátoru bublinkovou a heliovou metodou.

Manipulátor je určen pro kontrolu parogenerátorů jaderných elektráren. Naše společnost k tomuto manipulátoru vyvinula na zakázku vyráběný televizní systém ve full HD rozlišení pro kontrolu stavu hladiny se záznamem a titulkováním.

2015

reference/nref293_1.jpg reference/nref293_2.jpg reference/nref293_3.jpg