U záruční opravy uveďte následující údaje:
(není-li na 1. straně záručního listu uvedeno číslo záručního listu, prosíme o napsání písmena "N")

Při záruční opravě přiložte, prosím, KOMPLETNĚ vyplněný záruční list a doklad o prodeji (účtenku, fakturu - dostačující je i kopie). Doklady, prosím, vložte do zásilky - nedávejte je samostatně !!!

25. 10. 2021
 
 
Zadavatel opravy souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., že jeho osobní údaje mohou být zahrnuty do statistických údajů firmy Sony Corporation.