Český rozhlas PRAHA - rozhlasový vůz [2008]

2008

Auto je vybaveno vysílači VKV pro přímé reportážní vstupy. Dalším vybavením jsou mikroporty Sennheiser, mixážní pult Soudcraft EPM12, MD recordér Sony MDS JE480 a software Sound Forge 8.0.. Celá technologie je na bateriové napájení.

[reference/ref233_1.jpg]


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2008

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota: Czech Radio Prague – transmitting car [2008]

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

2008

The car is equipped with FM radio transmitters for direct inputs from reporters. Additional equipment includes Sennheiser microports, Soudcraft EPM12 sound mixer, Sony MDS JE480 MD recorder and Sound Forge 8.0 software. All technology is on battery power.


Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: