SÝRIE - Malý přenosový vůz pro televizi [2008]

2008

Provedena vestavba technologie do skříňového vozu IVECO. Režijní zařízení a kamery SONY, zvukový stůl AEQ. Realizace včetně projektu.

[reference/ref235_1.jpg]


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2008

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota: SYRIA – Small Outside Broadcasting Van [2008]

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

2008

Performed technology built into IVECO vehicle. SONY video mixer and cameras, with AEQ audio console. Full project implementation, from design to installation and activation.


Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: