ACE 02 - Zástavba zařízení do pomocného přenosového vozu [2001]

Interiérové vybavení (stojan, stoly, úložné a kabelové prostory) pomocného přenosového vozu s vestavbou specielního kamerového řetězu SLOW-MOTION s diskovým záznamem (zařízení si zajistil zákazník) - zakázka spolupracující firmy ELVIA. Pomocný vůz zpravidla spolupracuje s 5-kamerovým přenosovým vozem ACE uvedeným dále.

Květen 2001


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2003

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota:

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: