4-kamerový přenosový vůz [2000]

  • Malý kompaktní přenosový vůz ve standardní skříňové nástavbě s jedním společným vnitřním provozním prostorem a s úložnou a kabelovou částí.
  • Komplexní návrh, interiérová zástavba, kabeláž a uvedení do provozu.
  • Většinu technologického vybavení si zajistil zákazník.

Duben 2000

[reference/ref160_1.jpg] [reference/ref160_2.jpg]


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2003

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota:

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: