TV Nova - Dvoukamerový zpravodajský satelitní vůz (DSNG) [2000]

  • Replika DSNG vozu vyrobeného pro TV Nova v r. 1998, ale s modernizovaným vnitřním vybavením. Komplexní zástavba do standardní skříňové nástavby s rozsáhlou úpravou střešní části pro instalaci satelitní vysílací stanice (up-link).
  • Dva kamerové řetězy, digitální obrazová režie, digitální záznam ve formátu Betacam SX (hybridní videorekordér s interním diskem) a DVCAM s možností střihu, analogové zpracování zvuku, plně digitální satelitní část (subdodávka od fy Ciset
  • International, Belgie) včetně kontrolního zpětného příjmu a měřícího vybavení.
  • Zcela autonomní provoz, napájení z vestavěného agregátu.

Květen 2000

[reference/ref159_1.jpg] [reference/ref159_2.jpg] [reference/ref159_3.jpg]

  • Mercedes Benz podvozek s upravenou skříňovou nástavbou
  • Sony DXC-D35P DSP kamery s triaxovými adaptory
  • Sony DFS-700P digitální obrazová režie

Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2003

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota:

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: