Český Rozhlas - přenosový vůz [2008]

Přenosový vůz je koncipován pro živé vysílání převážně hudebních pořadů s možností pořizování vícestopého záznamu pro další studiové zpracování a eventuelní jednoduchý střih pořízeného záznamu. Základem řešení je pro broadcast aplikace optimalizovaná sestava Soundtracs DiGiCo D1 Live.

Systém je navržen s mobilní Stage rackem, osazeným AD a DA převodníky v konfiguraci 48 mic/line vstupů, 8 line výstupů. Dále je k dispozici Stage Mini-rack, osazený AD a DA převodníky v konfiguraci 16 mic/line vstupů a 8 line výstupů.

Pro připojení zařízení uvnitř přenosového vozu je k dispozici 16 mic/line vstupů, 16 line výstupů a 8 AES/EBU I/O.

reference/newref245_1.jpg reference/newref245_2.jpg


Název: main_photo
Typ: image
Hodnota:

Název: year
Typ: dropdown
Hodnota: 2008

Název: sliderimg
Typ: image
Hodnota:

Název: slidertext
Typ: textarea
Hodnota:

Název: nazeven
Typ: textbox
Hodnota: Czech Radio Prague - broadcast vehicle [2008]

Název: detailen
Typ: textarea
Hodnota:

Transmission vehicle designed for live broadcasting mainly for music programs with the possibility of making a multi-track recording studio for further processing and eventual simple editing of recorded data. The system is optimized for broadcast applications set to Soundtracs DiGiCo D1 Live.

The system is designed with mobile Stage Rack, fitted with AD and DA converters configured as 48 mic/line inputs and 8 line outputs. Additional Mini-Stage Rack fitted with AD and DA converters configured as 16 mic/line inputs and 8 line outputs.

To connect equipment inside the broadcasting vehicle, there are 16 mic/line inputs, 16 line outputs and 8 AES/EBU inputs/outputs.

ČRo ČRo


Název: slidertexten
Typ: textarea
Hodnota: